Blog

Projektporteføljestyring

I mange virksomheder er der efterhånden godt styr på IT-projekt- erne. Det er bare ikke nok at styre de enkelte projekter — projektporteføljen skal også styres.

Projekter trækker på nøglepersoner i virksomheden. Disse belastes hårdt under et projekt, for de er ofte svære at undvære helt i den del af virksomheden, hvor de har deres daglige virke. Flere samtidige projekter, som involverer de samme nøglepersoner, vil derfor ikke være hensigtsmæssigt.

Strategier iværksættes oftest gennem projekter. Et strategisk initiativ, der ikke er hængt op på et aktivt projekt, kan ikke forventes at blive ført ud i livet. Alle strategiske initiativer bør derfor, på et hvert givet tidspunkt, være tilknyttet projekter, men de respektive nøglepersoner bør kun deltage i ét projekt ad gangen.

Disse to modstridende hensyn skal balanceres. Denne balance opnås gennem projektporteføljestyring, der giver virksomheden et værktøj, der sikrer en hensigtsmæssig prioritering blandt potentielle projekter.

EH 2010-02-22


View Erik Haahr's profile on LinkedIn