Blog

Data Warehouse Arkitektur Princip #3 - Abstraktion

Abstraktion benyttes for at distancere et kocept eller en ide fra den fysiske implementering for på den måde at simplificere beskrivelsen. Dette forbedrer forståelsen og understøtte reel diskussion om designet.

Data Warehouse Arkitektur Princip #2 - Skalerbar

Ordsproget ‘Tænk stort – start småt’ giver særdeles god mening I forbindelse med opbygningen af et data warehouse.

Data Warehouse Arkitektur Princip #1 - Simpel

Hvis der finds mere end en måde at dække et forretningsbehov på, bør du - alt andet lige - vælge den simpleste.

Simplere arkitektur fører til simplere systemer. Udvikling, implementering og vedligehold af simple systemer er hurtigere, billigere og mindre risikabel end tilfældet er for komplekse systemer.

Spar penge på systemporteføljen

For nylig skrev dagbladet Børsen om systemernes dårlige tilstand i danske virksomheder.

Læser du videre i den citerede rapport fra Capgemini og HP vil du se at 85% af de adspurgte CIO’s mener at deres systemportefølje trænger til at blive rationaliseret. De mener også, at udfasning er en essentiel fase i ethvert systems livscyklus.

IT Governance – en del af vejen til vækst i Danmark

IT Governance skal styrkes i danske virksomheder for at forbedre den globale konkurrenceevne – ”braklægningsstøtte” kunne være et af midlerne til at fremskynde udviklingen.

Brugerstyring – et skridt på vejen til bedre informationssikkerhed

Kunne dine dokumenter være havnet på WikiLeaks? Hvis du ikke har helt styr på brugerrettigheder, så er svaret JA.

Med blot 500 brugere, 100 systemer og 100 dokumentmapper er der potentielt en kvart million rettigheder at holde styr på.

CIO’ens udfordringer

CIO er i dag den mest benyttede betegnelse for den øverste ansvarlige for IT. Tidligere har andre titler været mere almindelige. Udviklingen har generelt været fra EDB-chef over IT-chef og IT-direktør til CIO. Udviklingen indikerer at rollen har fået stadig stigende indflydelse i virksomheden. Det hænger godt sammen med, at virksomheden er blevet stadig mere afhængig af IT.

Som den øverste ansvarlige for IT sidder CIO’en med nøglen til at forbedre værdien af IT for virksomheden. Det er dog ikke en triviel opgave. Der er mange modsat rettede ønsker, der skal balanceres i forhold til hinanden. Jeg vil blot nævne nogle få.

IT – ikke kun en omkostning

Mange betragter fejlagtigt hele udgiftssummen på IT-budgettet som en omkostning.

Dette er ingenlunde tilfældet! En meget stor del af IT-udgifterne bør betragtes som investeringer, også selv om de skattemæssigt betragtes som omkostninger.

IT Governance ved fusioner og virksomhedsopkøb

Den første og vigtigste forudsætning for en vellykket fusion eller et vellykket virksomhedsopkøb er nok, at man har helt styr på det fremtidige brand og den fremtidige værdiposition for den samlede virksomhed. Dernæst skal der foretages en omhyggelig due diligence som ikke bare skal kigge på finansielle og kontraktlige forhold, men måske endda i højere grad skal omfatte virksomhedens enterprise arkitektur, med fokus på forretningsprocesser og systemportefølje.

Styr på IT – Bestyrelsens ansvar

Øget kompleksitet, hastighed, integration og globalisering betyder, at informationsteknologien (IT) mere end nogensinde, kan indebære store omkostninger og store risici. Samtidig tilbyder IT ekstraordinære muligheder for at støtte og transformere virksomheden. Omkostninger, risici og muligheder vil gøre IT strategisk for virksomhedens vækst, men også nødvendigt for virksomhedens overlevelse.