Blog

Systemporteføljeanalyse

Systemporteføljens systemer kan grupperes ud fra flere kriterier. Blandt de mest anvendte kriterier er forretningskvalitet, teknisk kvalitet, TCO, forretningsværdi, alder og teknisk platform.

Det vigtigste prioriteringsgrundlag for systemernes fremtidige behandling udgøres af kombinationen forretningskvalitet og teknisk kvalitet. Ud fra disse kriterier kan det afgøres om et system bør videreføres, udvikles eller afvikles.

Denne analyse af sammensætning og tilstand af virksomhedens systemportefølje danner netop grundlaget for at prioritere.

EH 2010-01-21


View Erik Haahr's profile on LinkedIn