Blog

Forebyggende systemvedligehold

Hvorfor er det, at IT-systemer ikke fortjener forebyggende vedligeholdelse når biler gør?

Det ses meget ofte at virksomheder (og privatpersoner) undlader at opdatere deres IT-systemer med det leverandøren tilbyder - oftest helt gratis.

Det svarer til at undlade at køre til service med bilen.

Når en IT-leverandør kommer med alvorlige sikkerhedsopdateringer svarer det til at bilen bliver tilbagekaldt med fejl på bremserne.

Javel. Du kan dø hvis bilen bryder sammen ved høj hastighed!

Virksomheden kan "dø" hvis IT-systemerne bryder sammen under høj belastning (f.eks. midt i julehandelen). Er det ikke alvorligt???

  • Kan det tænkes at det alene skyldes, at IT-leverandøren (evt.- en intern IT afdeling) ikke på forhånd har fastsat et fast serviceinterval f.eks. hver 12. måned?
  • Ville det hjælpe hvis IT-leverandøren gav en garanti - Der kan bortfalde?
  • Kan det skyldes, at det er svært at forstå at systemer gradvis forældes, og at dette er lige så slemt som fysisk slid?
0 kommentarer | >