Blog

Data Warehouse Arkitektur Princip #3 - Abstraktion

Abstraktion benyttes for at distancere et kocept eller en ide fra den fysiske implementering for på den måde at simplificere beskrivelsen. Dette forbedrer forståelsen og understøtte reel diskussion om designet.

Data Warehouse Arkitektur Princip #2 - Skalerbar

Ordsproget ‘Tænk stort – start småt’ giver særdeles god mening I forbindelse med opbygningen af et data warehouse.

Data Warehouse Arkitektur Princip #1 - Simpel

Hvis der finds mere end en måde at dække et forretningsbehov på, bør du - alt andet lige - vælge den simpleste.

Simplere arkitektur fører til simplere systemer. Udvikling, implementering og vedligehold af simple systemer er hurtigere, billigere og mindre risikabel end tilfældet er for komplekse systemer.