Blog

Spar penge på systemporteføljen

For nylig skrev dagbladet Børsen om systemernes dårlige tilstand i danske virksomheder.

Læser du videre i den citerede rapport fra Capgemini og HP vil du se at 85% af de adspurgte CIO’s mener at deres systemportefølje trænger til at blive rationaliseret. De mener også, at udfasning er en essentiel fase i ethvert systems livscyklus.

IT Governance – en del af vejen til vækst i Danmark

IT Governance skal styrkes i danske virksomheder for at forbedre den globale konkurrenceevne – ”braklægningsstøtte” kunne være et af midlerne til at fremskynde udviklingen.

CIO’ens udfordringer

CIO er i dag den mest benyttede betegnelse for den øverste ansvarlige for IT. Tidligere har andre titler været mere almindelige. Udviklingen har generelt været fra EDB-chef over IT-chef og IT-direktør til CIO. Udviklingen indikerer at rollen har fået stadig stigende indflydelse i virksomheden. Det hænger godt sammen med, at virksomheden er blevet stadig mere afhængig af IT.

Som den øverste ansvarlige for IT sidder CIO’en med nøglen til at forbedre værdien af IT for virksomheden. Det er dog ikke en triviel opgave. Der er mange modsat rettede ønsker, der skal balanceres i forhold til hinanden. Jeg vil blot nævne nogle få.

Danmarks fald på IT-ranglister

At Danmark falder på to meget omtalte IT-ranglister kan vel dårligt komme som en overraskelse, selvom medierne er ved at løbe over af omtale (se f.eks. Computerworld) . Da jeg skrev min blog ”IT som konkurrencebegrænser” i november, var det godt nok Brasilien, jeg nævnte som en konkurrent på vej. I praksis var Singapore først til at overhale Danmark på ”Networked Readiness Index”

IT som konkurrencebegrænser

Danmark har altid været foregangsland inden for IT. Det har desværre medført, at rigtig mange danske virksomheder i dag har en systemportefølje med en relativ overvægt af gamle systemer, der virker konkurrencebegrænsende.