Blog

Data Warehouse Arkitektur Princip #3 - Abstraktion

Abstraktion benyttes for at distancere et kocept eller en ide fra den fysiske implementering for på den måde at simplificere beskrivelsen. Dette forbedrer forståelsen og understøtte reel diskussion om designet.

Abstraktion gør designet lettere at forstå for flere forskellige målgrupper. Dermed kan et abstrakt design bygge bro mellem forretning og IT ved at skabe forbindelsen mellem forretningskrav og implementering. På den måde giver et abstrakt design også større fleksibilitet i implementeringen.

Abstraktion finder sted i forbindelse med alle aspekter af data warehouse arkitektur. Nogle eksempler er:

  • Transformation af data fra kildesystemer til analyser og rapporter bør beskrives med metadata på et abstraktionsniveau, der giver giver mening for brugerne af data.
  • Bruger typer abstraheres til roller for at forenkle tildelingen af adgangsrettigheder til data.
  • Data modeller abstraheres for at forenkle brugernes adgang til data.

Blandt et af de mest anvendte værktøjer til abstraktion i data warehouse verdenen er database views. Disse er velegnede til at forenkle en potentielt kompleks implementering af data strukturer i databasen.

0 kommentarer | >