Blog

IT – ikke kun en omkostning

Mange betragter fejlagtigt hele udgiftssummen på IT-budgettet som en omkostning.

Dette er ingenlunde tilfældet! En meget stor del af IT-udgifterne bør betragtes som investeringer, også selv om de skattemæssigt betragtes som omkostninger.

Omkostninger udsættes for besparelser og effektiviseringstiltag. Investeringerne udsættes for prioritering baseret på dels en værdibetragtning dels en risikovurdering. Det er to vidt forskellige måder at betragte udgifterne og de bagvedliggende aktiviteter på.

Drift, support og fejlretning er omkostninger. Man kan diskutere om det gælder alle fejl. Rettelse af småfejl, der ikke har praktisk betydning for funktionaliteten er næppe en omkostning, men kan være en investering i brugervenlighed og dermed i medarbejder- eller kundetilfredshed.

Forebyggende vedligehold og nyudvikling af systemer og infrastruktur er derimod investeringer. Denne type opgaver er desuden kendetegnet ved at have projektkarakter.

Det samlede IT-budget skal rumme en passende balance mellem omkostninger og investeringer. Denne balance skal passe til den overordnede virksomhedsstrategi, og bør fastsættes af direktionen i samråd med bestyrelsen sammen med risikoappetitten og kravene til afkast af investeringer.

0 kommentarer | >